Menu

- Home
- Organisatie
- Adres en route
- Agenda
- Nieuws
- Coronaprotocol
- Huren Oosterkerk
- Over de Oosterkerk
- Mogelijkheden
- Ruimtes
- Trouwen
- Uitvaart
- Opstellingen
- Foto's
- Video's
- Panorama
- Jongeren
- Vrijwilligers
- Donateur worden
- Schipper-
               Oosterkerkprijs

- ANBI verantwoording
- Privacyverklaring
- Contact
Bent u al donateur?


Voor de instandhouding van de Oosterkerk, één van Hoorns mooiste monumenten, is veel geld nodig. De Stichting Oosterkerk kan niet zonder giften van donateurs. Als het gebouw u aan het hart gaat en als de activiteiten u aanspreken, schroom dan niet.

Meld u aan!

U krijgt dan 2 tot 3 keer per jaar ons bulletin toegezonden, met daarin opgenomen het programma van activiteiten. Verder krijgt u een uitnodiging voor de jaarlijkse terugkerende donateursdag. Tenslotte geeft het donateurschap u het goede gevoel dat u daadwerkelijk iets doet voor de instandhouding van de Oosterkerk.

Naast bijdragen van donateurs ontvangen we incidenteel schenkingen en legaten die eveneens voor de instandhouding van de drie monumenten van eminent belang zijn. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar mede omdat we een zgn Algemeen Nutsbeogende Instelling (ANBI status) zijn.
Legaten kunnen bij leven testamentair worden toegekend via elke notaris.

Inlichtingen en aanmeldingen:


Ga naar het contactformulier
of bel Dick Louwman, penningmeester
Tel: 0229-236354

Deze site is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Mondriaanfonds     
                           2021 Copyright Oosterkerk Hoorn. All rights reserved.