Menu

- Home
- Organisatie
- Adres en route
- Agenda
- Nieuws
- Coronaprotocol
- Huren Oosterkerk
- Over de Oosterkerk
 - Monument
 - Geschiedenis
 - Anthonius
 - Interieur
 - Orgel
 - Ramen 1
 - Ramen 2
 - Archeologie 1
 - Archeologie 2
 - Dakruiter
 - Torenuurwerk

- Mogelijkheden
- Ruimtes
- Trouwen
- Uitvaart
- Opstellingen
- Foto's
- Video's
- Panorama
- Jongeren
- Vrijwilligers
- Donateur worden
- Schipper-
               Oosterkerkprijs

- ANBI verantwoording
- Privacyverklaring
- Contact
Oosterkerk voorkant

De Oosterkerk als cultureel centrum


De stichting is op 29 mei 1973 opgericht om de Oosterkerk te restaureren en in stand te houden. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is gestart met de restauratie. Op 7 mei 1982 heropende de Oosterkerk haar imposante deuren. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden verrichtte de officiële opening. Sinds die tijd doet dit monumentale gebouw dienst als multifunctioneel, cultureel centrum. Vele koren en orkesten,
organisaties en instellingen hebben in de Oosterkerk een fantastische ruimte gevonden om resp. te repeteren, concerten te geven danwel vergaderingen en congressen te organiseren.

Een monument uit 1519


De  Oosterkerk is de op een na oudste kerk in Hoorn. Het is niet toevallig dat de Oosterkerk vlakbij het Havenkwartier staat. Zij is van oudsher de kerk van schippers en vissers. In 1453 stond hier al een houten kapel, toegewijd aan Sint-Anthonis. In 1483 werd de kapel afgebroken om in steen herbouwd te worden. Het koor van de Oosterkerk-in-steen werd in 1519 opgetrokken. Spoedig daarna volgden het dwarspand en het tweebeukige schip. De Oosterkerk is rijk aan historische bezienswaardigheden, zoals het monumentale orgel met zijn prachtige klank. Het werd in 1764 gebouwd door J.H. Bätz uit Utrecht. De opbouw en de kassen ervan zijn bewaard gebleven. In 1871 bouwde C. Witte van dezelfde Fa. Bätz daar een nieuw orgel. Sindsdien bepaalt de kerk van het gewone volk aan een van de oudste straten van Hoorn mede het silhouet van de stad.

Naast de Oosterkerk behoren ook de monumenten: Claes Joesthuijs en het zogenaamde Spuithuis, panden ter weerszijde van de Oosterkerk tot de zorg van de Stichting.

De Ooster- of Anthoniskerk te Hoorn: Een monument uit 1519

De Oosterkerk is de op één na oudste kerk van Hoorn. Zij dateert van 1519.
De vroegere benaming van de Oosterkerksteeg is Anthoniesteeg. Oorspronkelijk stond op de plaats van de Oosterkerk een houten kapel, die omstreeks 1453 werd gesticht. In 1483 werd deze kapel, gewijd aan de heilige Anthonius, afgebroken om in steen herbouwd te worden. Dit was vooral te danken aan de toenmalige pastoor Claes Joestz., die rond 1458 geboren was als kind van een Hoornse familie met aanzien. Zijn vader was stadsschrijver en had belangen in de scheepvaart. Claes Joestz. is niet onbemiddeld gebleven. Op zijn 24ste werd hij tot priester gewijd en aangesteld als pastoor van de Anthoniuskapel.

Windvaan Na de Reformatie werd de kerk overgenomen door de Hervormden en kreeg toen de naam Oosterkerk. De kerk dateert van 1519, toen werd eerst het koor van de kerk, daarna het transept en het twee beukige schip in steen opgetrokken.
Sindsdien bepaalt de kerk van het gewone volk aan een van de oudste straten van Hoorn mede het silhouet van de stad.

Van oudsher is de Oosterkerk de kerk van schippers en vissers. Zelfs het windvaantje is een scheepje.
Sinds enige tijd is er weer een beeldje van Sint Anthonius met een varkentje en het Tau-teken geplaatst boven de zijdeur van de kerk in de Oosterkerksteeg.


Wapenschild 1616

Wapenschild Tijdens schoonmaakwerkzaamheden in 1996 kwam boven het voorportaal van de kerk een wapenschild met tekst tevoorschijn.
De tekst was een wat cryptische oproep aan de kerkgangers: “WYLT (stadswapen HOORN) ’t WOORT”.
De spreuk siert sinds 1616 het portaal. Zij was door verwering onleesbaar geworden, maar intussen als het ware herontdekt.
In de kerk staat de oproep ook boven het binnenportaal te lezen.

Bron: www.oudhoorn.nl
Deze site is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Mondriaanfonds     
                           2021 Copyright Oosterkerk Hoorn. All rights reserved.