Menu

- Home
- Organisatie
- Adres en route
- Agenda
- Nieuws
- Over de Oosterkerk
 - Monument
 - Geschiedenis
 - Anthonius
 - Interieur
 - Orgel
 - Ramen 1
 - Ramen 2
 - Archeologie 1
 - Archeologie 2
 - Dakruiter
 - Torenuurwerk

- Mogelijkheden
- Ruimtes
- Trouwen
- Uitvaart
- Opstellingen
- Foto's
- Video's
- Panorama
- Jongeren
- Vrijwilligers
- Donateur worden
- Schipper-
               Oosterkerkprijs

- Huren Oosterkerk
- Kaartverkoop
- ANBI verantwoording
- Privacyverklaring
- Contact
De rijkdom van het interieur

Wat er allemaal te zien is.

De Oosterkerk is rijk aan historische bezienswaardigheden, zoals het monumentale orgel met zijn prachtige klank.
Maar ook vinden we er er grafzerken, een imposante houten spiltrap en "hoge heren" banken.
De meeste grafzerken dateren uit de zeventiende eeuw, de oudste uit 1608.

Spiltrap

De spiltrap

De imposante spiltrap die in de kerk zichtbaar is, is van eikenhout en met ebbenhout ingelegd.

Heerenbank

Herenbanken

De hoge herenbanken aan de westelijke zijde waren destijds bestemd voor de notabelen van de stad.

Klok Lodenkast

Klokloden kast

In de oostelijke transeptarm trekt een eeuwenoude kast met het jaartal 1612 en een toepasselijk opschrift de aandacht.
In de kast dalen de klokloden van het torenuurwerk.Raam Admiraliteit

Glas in lood ramen

In de kerk bevinden zich verscheidene glas-in-loodramen.
Aan de westelijke muur ziet men de Slag op de Zuiderzee (1573) uitgebeeld. Dit originele glas (ook wel Bossuglas genaamd) is museaal aangebracht, het zit voor het gewone raam.
In de oostelijke muur van het schip is het meest linkse raam een kopie van het raam dat Enkhuizen in 1619 aan de Oosterkerk schonk.Het stelt de Enkhuizer stedenmaagd voor met de drie haringen als stadswapen.

In het middelste raam zijn 16 gemeentewapens van dorpen en steden in Westfriesland aangebracht. Dit raam is gemaakt naar een tekening uit 1731 die men ooit in het Westfries Museum heeft gevonden. Het raam is indertijd niet vervaardigd. Het meest rechtse is een kopie van een raam dat Alkmaar in 1619 schonk. Het herinnert aan het beleg van de stad door de Spanjaarden.

Het originele Alcmaria Victrix-glas bevindt zich boven de ingang van het Rijksmuseum in Amsterdam.

In het oostelijke transept bevindt zich het originele Admiraliteitsraam met daarop het wapen van West-Friesland, gehouden door twee leeuwen. Daaronder is de Slag bij Gibraltar afgebeeld.
Een ander raam in het koor stelt de Slag bij Damiate voor.

In het koor vond men bij de restauratie van de muren de oude wijdingskruisen terug. Waarschijnlijk zijn het de oudste muurschilderingen in de stad. In het koor zijn ook de 17e eeuwse Hoornse gilden afgebeeld.
Meesterteken

Meesterteken steenhouwer

Bij het opknappen van de zijgevel werd in 1996 een in metselspecie gekerfd driehoekje gevonden. Dit blijkt het teken te zijn van een �Meester Steenhouwer�.

Bron: Oosterkerk Toen en nu. Uitgave van de Stichting Oosterkerk Hoorn 1996
Deze site is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Mondriaanfonds     
                           2020 Copyright Oosterkerk Hoorn. All rights reserved.