Menu

- Home
- Organisatie
- Adres en route
- Agenda
- Nieuws
- Coronaprotocol
- Huren Oosterkerk
- Over de Oosterkerk
- Mogelijkheden
- Ruimtes
- Trouwen
- Uitvaart
- Opstellingen
- Foto's
- Video's
- Panorama
- Jongeren
- Vrijwilligers
- Donateur worden
- Schipper-
               Oosterkerkprijs

- ANBI verantwoording
- Privacyverklaring
- Contact
Schipper-Oosterkerkprijs


Beeld Schipper-Oosterkerkprijs Het bestuur van de Stichting Oosterkerk heeft bij het afscheid van de toenmalige voorzitter Hans Schipper op 1 januari 2011 als blijk van waardering de Schipper-Oosterkerkprijs in het leven geroepen. Hans Schipper heeft zich ruim 30 jaar ingezet voor de kerk. Tevens werd de scheidende Hans Schipper toen benoemd tot ere-voorzitter.

Het stichtingsbestuur wil met de prijs een instelling of persoon die zich uitzonderlijk heeft ingespannen voor het religieus erfgoed in West-Friesland Oost in het zonnetje zetten. Voor de toekenning is een speciale commissie ingesteld, die naast Hans Schipper bestaat uit Elly Deutekom, wethouder van de gemeente Opmeer en Ina Broekhuizen-Slot, oud-voorzitter van het Westfries Genootschap en wordt bijgestaan door Oosterkerksecretaris Henk de Vries.

De prijs werd in 2011 voor de eerste keer uitgereikt aan de Theaterkerk Wadway. Deze kerk is sinds de jaren zeventig van de 20ste eeuw een voorbeeld van een goede herbestemming. In 2012 mocht pastoor Paul Vlaar van de Sint Victorparochie in Obdam de prijs in ontvangst nemen. Zijn niet aflatende inspanningen om vrijwilligers enthousiast te maken voor het behoud van de Sint Victorkerk werd hiermee beloond. In 2013 is de prijs uitgereikt aan de Westerkerk te Enkhuizen omdat de Westerkerk niet meer is weg te denken uit het hart van Enkhuizen. Monumentaal, groots en een fantastisch gebouw, stammend uit een tijd dat de kerk nog een alles overheersende rol in het dagelijkse leven had. De wisselprijs gaat voor het jaar 2014 naar het Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Het bestuur van de Stichting Behoud Kerk Oosterblokker en het bestuur van de Stichting Beheer Kerk Oosterblokker hebben zich volgens het juryrapport gedurende lange tijd op voortreffelijke wijze ingespannen voor het bewaren van dit kenmerkende kerkgebouw in de lintbebouwing en een verantwoorde, veelzijdige exploitatie. Het centrum is voor de bevolking van Oosterblokker een trefpunt tijdens tal van activiteiten. De Schipper-Oosterkerkprijs 2015 is voor Rita Feld. Op zaterdag 21 februari kreeg zij het bij de prijs behorende beeldje uitgereikt door Oosterkerkvoorzitter Eddy Boom. Rita Feld kreeg de prijs voor het behoud van de Engelbewaarderskerk in Hoorn-Noord, waarin zij een jaar of vier geleden het Uitvaartcentrum Johannes Poststraat Hoorn realiseerde. Rita Feld noemde de prijs een bekroning op haar inspanningen. De Schipper-Oosterkerkprijs 2016 is toegekend aan de Gereformeerde Kerk Andijk. Op zaterdag 27 februari kregen Wim Nanne Vriend en Zeger Bax, die de kerk vertegenwoordigden, het bij de prijs behorende beeldje uitgereikt door Oosterkerkvoorzitter Eddy Boom. De prijs werd door het bestuur van de Oosterkerk op voordracht van de jury toegekend uit waardering voor de geweldige restauratie van het Godshuis aan de Andijker Middenweg.

De wisselprijs, een kunstwerk van de hand van de Hoornse kunstenares Elsbeth Luinge is een uit wit albast vervaardigd beeldhouwwerk met in het hart een zeilend schip. De sokkel is van Belgisch hardsteen. Bij de prijs behoort uiteraard een oorkonde. Tot begin november van elk jaar kan iedereen kandidaten voor de toekenning van de prijs aanmelden bij de commissie. Het maakt niet uit of het gaat om personen die zich in de afgelopen jaren geweldig hebben ingezet voor dat religieus erfgoed of om instellingen, stichtingen, verenigingen etc. Zichzelf kandideren voor de prijs is echter niet mogelijk. Aanmeldingen met motivering dienen te worden gericht aan de commissie 'Voordracht Schipper-Oosterkerkprijs' en kunnen worden verzonden naar Stichting Oosterkerk, Grote Oost 58, 1621 BX Hoorn, per mail naar contact@oosterkerkhoorn.nl of klik hier om naar het contactformulier te gaan.

De zevende Schipper-Oosterkerkprijs is zaterdag 25 februari 2017 uitgereikt aan Frans Groen, voorzitter van de Stichting het Groene Kerkje in Lambertschaag.

Het persbericht over de prijsuitreiking 2017 kunt u vinden onder de rubriek "Nieuws"
Deze site is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Mondriaanfonds     
                           2021 Copyright Oosterkerk Hoorn. All rights reserved.